Genç Ressam Söyleşileri

Genç Ressam Söyleşileri: Mehtap Bingöl

5

Genç Ressam Söyleşilerinde Bu Haftaki Konuğumuz Mehtap Bingöl

KARMAŞANIN TEMELİ

ESERLERİNİZ HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ?
Eserlerimi meydana getirirken çoğunlukla iç dünyamdaki sese kulak veririm. Bu sesin bana anlattığı masalsı ve gerçeküstü ifadeler, zihnimde somutlaşarak tuvalde kimlik kazanır. Bu, bir anlamda bir yok oluş ve yeniden var oluşun, belki de bir zihinsel metamorfozun hikayesidir. Tuval yüzeyinde bütüne ulaşan birbirinden bağımsız parçalar, böyle bir zihinsel yolculuğun somut gerçekliğe dönüşümüdür.
Geometrinin ışığında kurgulanan soyut düzlemlerde kendini gösteren monokromatik renk düzenlemeleri ve eserlerimde yer alan düşünce sistematiğinde birbirini takip eden biyomorfik biçimler, her çalışmamda yeni bir iz bırakarak devam eder. Hızla akan zamanda izler birleşerek bilinmeyen mekanlara/yaşamlara dönüşür. Hiperbolik/eliptik zeminlerde konumlandırdığım kadın portresi, izleyiciyi, bireyin iç dünyasının kendi dışındaki dünya ile arasındaki karmaşasına götürür. Zoraki gülümseyen güzel yüzler, yabancılaşmanın yeni bir tanımıdır artık. Eserlerimdeki karmaşanın temelini insanın ait olamadığı mekanlardaki yaşama çabası oluşturmaktadır. Resimlerimdeki özneler bazen tuval dışına çıkıp üç boyutlu düzenlemelerde benliğini aramaya başlar. Eserlerimi oluşturma sürecinde kullandığım endüstriyel malzemeler, süreç sonunda yok olup gitmeden başka bir esere dönüşerek varlığına dair anlamlar arar. Hayatı sorgulayabilme adına başladığım her bir resim, onun nerede sonlanacağını asla bilemediğim ve bana farklı yaşam alanları/olanakları sunan bir kapıdır.

SANATA BAKIŞINIZI ANLATIR MISINIZ ?
Bana göre sanat, uzamda bireyin “kendi” ya da “kendi dışında olan şeyi” görsel, işitsel, dokunsal yollarla ifadelendirmesidir. Bir resim, mekan içerisinde parçalanıp, mekan ile bütünleşebilir. Dolayısıyla çalışmalarımda soyutlama sürecinde doğa-insan-uzam ilişkisini sorguluyorum.

profil 1Mehtap BİNGÖL KİMDİR ?
1981’de Ankara’da doğdu. 1999 yılında Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinden, 2003’te Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliğinden mezun oldu. 2006’da Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde Sanatta Yüksek Lisansını, 2011 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Resim-İş Öğretmenliği Bilim Dalında Doktora öğrenimini tamamladı. 2005’de Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak göreve başlayıp, 2011 yılında Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Sanat Bilimleri Bölümü Temel Sanat Eğitimi Anabilim Dalına Öğretim Görevlisi Dr. olarak atandı. Toplam 72 karma sergiye katılan Bingöl, 6 kişisel resim sergisi etkinliğinde bulundu. 2005 yılında Şefik Bursalı Resim Yarışması’nda “Başarı Ödülü”ne layık görüldü.

1 2 3 4 6 7

Çok Okunanlar

404 Not Found

Server Error

404

Page Not Found

This page either doesn't exist, or it moved somewhere else.


That's what you can do

Türkiye'nin en zengin içerikli Kültür Sanat portalı.

Tüm haberlerimizi Cinemaximum Sinemalarında ücretsiz dağıtılan dergimiz ile de takip edebilirsiniz.

Copyright © 2016 Kültür Sanat. Türkiye'nin en eğlenceli Kültür Sanat dergisi.

YUKARI