Güzel Sanatlar Sergi

Atık Malzemelerden Rönesans Kostümleri

Suzanne Jongmansambalaj paketleri kullanarak oluşturduğu fotoğraf portreleri ile Rönesans tablolarına atıfta bulunuyor.

Suzanne Jongmans, interdisipliner bir sanatçı, fotoğraf sanatçısı olmasının yanında bir heykel tıraş ve kostüm tasarımcısı. Heykel ve kostüm tasarımlarının geleneklerini, sakin fotoğraflarında bir araya getiriyor.

Sanatçı Mind Over Matter ve Entitled  adlı iki seriden oluşan sergisinde, atık plastik malzemelerden tasarladığı Rönesans kostümlerin ortaya koyuyor. Tasarladığı kostümleri modellerin üzerinde bize bir portre bakış açısıyla sunuyor. Suzanne‘in fotoğraf portreleri, 15., 16. ve 17. yüzyıl Rönesans geleneğini yansıtırken Rembrandt, Young Holbein ve Rogier van der Weyden gibi “eski ustaların” resimlerine atıfta bulunuyor.

Suzanne, kıyafetlerini tasarlarken çocukluğuyla temas kuruyor. Annesi ve anneannesi gibi kostümlerinde köpük malzeme kullanıyor.  Ana malzeme olarak köpüğü kullanan sanatçı, köpüğün ipek gibi gözüktüğünü ve modellerine koruyucu bir kalkan görevi yaptığını düşünüyor.

Sanatçı eserlerinde atık malzemeleri kullanarak, çevre sorunlarına dikkat çekmeye çalışırken bir yandan da ortaya çıkan tüketim toplumuna bir tepki gösteriyor.

 

Suzanne Jongmans –
De berg
Suzanne Jongmans – Cutting Loose
Suzanne Jongmans – Infinity I
Suzanne Jongmans- Room For Change

Fotoğraflar

Sanatçının kişisel web sitesi

You may also like