Sergi

Bellekteki İmgenin Değişiminde Zamanın Oynadığı Rolu Merkezine Alan “Paracetamol” Adlı Sergi Versus Art Project’de

Versus Art Project, SABO’nun “Paracetamol” isimli ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

İsmini sanatçının çocukluğunda yaşadığı bir hikayeden alan “Paracetamol”, bellekteki imgenin değişiminde zamanın oynadığı rolu merkezine alıyor.

Çocukluktan bugüne belleğine yerleşmiş imgelerden yola çıkan sanatçı, deneyimlerini bilinçaltı imgeleriyle birleştiriyor; ortaya çözümü kişiye göre değişen, herkes için farklı anlamlar ifade edebilecek kompozisyonlar ortaya çıkıyor. Grafiksel öğeleri resimsel bir dille işleyerek içinde mizah barındıran bir dünyanın kapılarını aralıyor.

Sanatçının içinde gerçeklik payı taşıyan ancak bir o kadar da kurgusal görünen yağlı boya kompozisyonları, insana çok tanıdık gelen bir düşün uyanınca üstünden atamadığımız duygusunu hissettiriyor. Sanatçının resimleri fantastik, kurgusal, öykücü ve hatta oyuncu özellikler taşıyor.

SABO’nun kompozisyonlarında figürler daima ön planda yer alıyor olsa da, mekân ve onu çevreleyen atmosferdeki her öğenin, en az figürler kadar hikâyenin tamamlayıcı, zenginleştirici bir parçası olduğu görülüyor.

İzleyici, önce figürler tarafından öyküye çekilirken, ardından içerideki mekân ve objelerle örülü güçlü bir anlatım çerçevesinde seyreden bir yolculuğa davet ediliyor. Tek boyutlu olmayan bu yolculukta izleyici, kendi hayal dünyasından da beslenerek ve alternatif yollara sapabiliyor. Böylece SABO’nun yapıtlarında oluşturduğu plastik kurgu zenginleşiyor. Paracetamol etkisindeki bu rüya her daim daha da beklenmedik olaylarla sonlanıyor.

Sergi, 23 Şubat 2019 tarihine kadar Versus Art Project’te görülebilir.

Adres: Gazeteci Erol Dernek Sokak, No 11/3 Hanif Han, Beyoglu, 34420 İstanbul

You may also like