Sergi

“Bir Gözüm Ben, Mekanik Bir Göz” Sergisi Devam Ediyor

Naz Beşcan’ın küratörlüğünde düzenlenen ‘Bir Gözüm Ben, Mekanik Bir Göz’ isimli grup sergisi 14 Mayıs – 5 Temmuz 2019 tarihleri arasında Zilberman Gallery–İstanbul’un Mısır Apartmanı’ndaki ana sergi mekanında izlenebilir.

 

Bir Gözüm Ben, Mekanik Bir Göz’ sergisi adını Dziga Vertov’un kuramlarından alır. ‘Kameralı Adam’ filminin avangard yönetmeni için kamera insan gözünün bir uzantısıdır. Fakat gözü gölgede bırakmaktan da geri kalmaz. Kamerayı tutan kişi, adeta cep telefonu kameralarıyla olan güncel ilişkimizde olduğu gibi, bir siborg’a dönüşür. Kameranın arkasındakinin görmeyi seçtiği her ne ise, makine onu kaydeder. Kameranın olanak verdiği seçim ve montaj işlemleri, yeni anlatılar ve hatta gerçeklikler yaratılmasına yardımcı olur.

Bu gözle sergi, sanatçıların kamerayı hem fotoğraf hem de video için bir araç ya da konunun ta kendisi olarak nasıl ele aldıklarına bakar. Göz, baskın kültürdeki gözsel merkezciliğin bir sonucu olarak gündelik hayatın olduğu kadar güncel sanatın da üretiminde ve deneyiminde ön plandadır. ‘Bir Gözüm Ben, Mekanik Bir Göz’, bakış, gözetleme ve dokümantasyon gibi konular üzerinden, görüş ve görmenin politik bağlantılarına dair çözümlenmemiş soruları görünür kılmayı amaçlar.

Kaynak: https://www.arttv.com.tr/sergiler/diger/bir-gozum-ben-mekanik-bir-goz-zilberman-galleryistanbul

You may also like