Sergi

Çağdaş Sanatta Katılımcılık ve Kolektif Üretim Sergisi “Haydi!” Açılıyor

“Haydi!” Çağdaş Sanatta Katılımcılık ve Kolektif Üretim Sergisi, 10 Ocak’ta Plato Sanat’ta açılıyor.

Bugün, sosyal hayatımız ve üretimimiz büyük ölçüde işbirliklerine ve çok boyutlu katılımlara bağlı olmasına rağmen, pek çok sanatsever sanatçının kendi stüdyosunda halen tek başına çalıştığını ve tüm süreçler ile tek başına ilgilendiğini zannetmektedir. Oysa bu romantik model, eski ustaların atölyelerinde yapılmış olan sanatın çoğu için bile geçerli değildir ancak yine de bu sofu sanatçı fikri sanat çalışmalarına yönelik belli beklentilerin sebebidir.

20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, Arte Povera, Yeni Gerçekçilik, Kavramsal Sanat ve Minimal Sanat gibi hareketlerle katılımcı yaklaşımlar ve işbirlikçi uygulamalar, çağdaş sanatın çeşitli alanları arasında güçlü bir yer edinmiştir. Fluxus, Happening ve Performans Sanatı gibi akımlar ise çevre ile birlikte sosyo-politik katılımlı ve süreç odaklı çalışmaların yaratıldığı ortamların kurulmasını sağlayarak güçlü bir sosyal farkındalığa katkıda bulunmuştur. İletişim süreçleri ve sosyal etkileşim, böylelikle, hümanist birlikteliğin alternatif modellerinin düşünülebildiği ve önerilebildiği süreçlerin yaratılmasında temel kavramlar haline gelmiştir.

1990’lı yıllarda, genç kuşak sanatçıların sosyo-politik çalışmalara olan ilgisi postmodern dünyamızın matrisini somut bir şekilde değiştirerek çağdaş sanat sahnesine yeni bir alan kazandırdı; ilişkisel estetik. Bu terim Nicholas Bourriaud tarafından insan ilişkileri ve toplumsal bağlamlara dayanan sanatı anlatmak için gündeme getirilmişti. O günden bu yana çağdaş Batı sanatının üretimi, sergilenmesi ve arabuluculuğunda, katılım ve işbirliği temel kavramlar haline geldi.

Türkiye’de ise, bugün bu alana olan ilginin halen az olduğu görülmektedir. Yine de, 1990’ların ortalarından beri sanat ortamımızda, işbirlikçi tavırlarda sosyo-politik meselelerle uğraşan sanatçılar bulunmaktadır. Plato Sanat’ın yeni sergisi Haydi! Çağdaş Sanatta Katılımcılık ve Kolektif Üretim yedi önemli temsilciyi sunuyor; Can Altay, Burak Delier, Işıl Eğrikavuk & Jozef Erçevik Amado, Esra Ersen, Oda Projesi ve Sarkis’in yanı sıra Güneş Terkol’ün seçkin eserlerinin desteğiyle, bu sergide ikonik parçalar yer almaktadır. Haydi! Çağdaş Sanatta Katılımcılık ve Kolektif Üretim Sergisi aynı zamanda, sanat ortamımızın bugünkü durumuna yansıyan ve günümüzde işbirlikçi çalışma ihtiyacının altını çizen, araştırmaya dayalı bir sergidir.

Adres: Ayvansaray Caddesi No: 45 Balat, 34087 İstanbul

You may also like