Güzel Sanatlar Sergi

“Düz Dünya / W Axis” Pilot’ta

Pilot, Özge Topçu’nun Düz Dünya / W Axis isimli galerideki ilk solo sergisine ev sahipliği yapıyor.

Sergi, 11 Nisan-18 Mayıs 2019 tarihleri arasında görülebilir.

Özge Topçu, “Düz Dünya / W axis” sergisinde, Rosalind Krauss’un mekana yayılan heykel kavramına, 4. boyutun deneyimlerini araştırarak değiniyor. Ele aldığı formun yanı sıra, çevreyi oluşturan etmenleri, toplumsal yaşamı inceliyor. Sergiye ilham veren sosyolojik vaka, son 600 yıllık tarihi yok sayarak sansasyonel bir inanışla, dünyanın düz olduğunu iddia eden Flat Earth Society olurken, sanatçı, Aydınlanma Çağı’nın öncesine, ampirizme ve Orta Çağ’a tekabül eden bu inanış biçiminin neden tekrar popüler olduğunu anlamaya çalışıyor.

Topçu, günümüz dünyasında yeniden inanılmaya başlanan irrasyonel Düz Dünya komplo teorisine dair giriştiği kişisel araştırma süresince Dünya’ yı, Düz Dünyacıların savunduğu iki boyutlu bu irrasyonel inanışın aksine, klasik fizik ve öklidyen geometriden ve hatta bu kanunları da çürüten modern çoklu evren kuramı ve non-öklidyen geometriden ilham alarak yorumluyor.

Sanatçı, dünyanın küre formunu düzleme indirgemeye çalışırken stereografik izdüşüm yöntemiyle karşılaşıyor. Bu süreç içerisinde bir yandan da, modern geometride dört boyutlu küp analojisi olan tesseract (hiperküp) formuyla çeşitli denemeler yapıyor. Formu incelerken, bundan yaklaşık 1000 yıl önce geliştirilen, mimaride ve süslemede kullanılan yıldız motiflerinin dört boyutlu küpün stereografik izdüşümleri olduğunu keşfediyor. Ve bu motifler, 4 boyutlu analojiler, boyutlar arası geçişler ve ilahi olanın tasavvurlarıyla bir yerleştirme gerçekleştiriyor, bilginin son birkaç bin yıllık zamansal ve coğrafik döngüsel yolculuğuna bir tanık. Bu yerleştirmenin içinde barındırdığı illüzyon, doğruların, hakikatlerin ve olguların önemini yitirdiği bu dönemi ele alıyor. Topçu, bilginin duyum ve deneyimle edinilebileceğini öne süren yaklaşımlar, kanıtların reddi ve pozitif bilimin yok sayılmasının altında yatan nedenlerle ilgileniyor. Sanatçı gerçekliğin toplumsal inşasında bilginin nasıl kullanıldığını inceliyor. “Kamuoyunun oluşumunda duyguların ve kişisel görüşlerin nesnel hakikatlerden daha etkili bir hale geldiği noktaya nasıl geldik?” diye soruyor.

Adres: Sıraselviler Caddesi No:83/2 Beyoğlu / İstanbul

You may also like