Sergi

Evrenin Duşu Da Sanat Mı?

“Sanat iyileştirir” sloganından hareketle son sergisinin temasını “Evrenin duşu da sanat mı?” olarak belirleyen Çıkıntaş, 2009-2018 yılları arasında ürettiği yapıtlarıyla ve sergiye özgü tasarladığı kostümüyle izleyiciyle buluşuyor.

Mine Sanat Galerisi yönetimindeki Antonina Sanat Galerisi yeni sezonda sanatçı Sabahat Çıkıntaş’ı ağırlıyor.

Sanat yazarı ve küratör Meral Bostancı, sergi kataloğu yazısının bir bölümünde sanatçı ile ilgili olarak şunları söyler: “…Kozmik alanda birbirine bağlı hatta iç içe geçmiş ritimlerin ahenkli yapısı, çokluktan birliğe giden bir olguya gönderir. Suprematism’in öncüsü Kazimir Malevich’in bir objeye bağlı olmaktan kurtardığı saf biçimler öğretisi olan ‘soyut geometrik’ anlayışında olduğu gibi, Çıkıntaş estetiğinde duygulanım, his ve sezgi, en iyi bir şekilde, saflaşmış biçim ve monochromatic rengin açıklı koyulu varyasyonlarıyla ifade edilir.

Sanatçı, hem geleneksel, görüntüsel ve sembolik uygulamalarla, hem öznel kurgular ve constructivist yapılarıyla, hem de ritmik bir düzenin içinde çoklu parçalara bölerek ayrıştırma ve ironiyi hapsettiği soyut geometrik düzenlemeleriyle izleyicisinin ilgi alanına dâhil olur. Bir simyacı gibi o, evrendeki gizli uyumu yakalayıp tuval yüzeyine yansıtmayı başarmış, içinde bulunduğu mekânda izleyicisini çoktan etki alanına almıştır artık…”

Sergi 14 Aralık 2018‘e kadar Antonina Sanat Galerisi‘nde görülebilir.

Adres: Ergenekon Mah., Halaskargazi Cad. 9/1, Kenter Tiyatrosu Üstü, Askeri Müze Karşısı, 34360 Şişli / İstanbul

You may also like