Sergi

Fas’lı Sanatçı Soufiane Ababri’nin Türkiye’deki İlk Kişisel Sergisi “Memories of a Solitary Cruise”

The Pill, Faslı sanatçı Soufiane Ababri‘nin “Memories of a Solitary Cruise” başlıklı Türkiye’deki ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

Serginin başlangıç noktası, Amerika Birleşik Devletleri’nde 2015 yılında yapılan bir kamuoyu yoklama araştırmasına dayanıyor. Bu araştırmanın içeriğinde, Cumhuriyetçilerin %30’unun ve Demokratların %19’unun Disney’in Aladdin karakterinin kurgusal ulusu olan “Agrabah’ı’’ bombalamayı desteklediklerini belirtiyorlar. Anket, Donald Trump seçmenlerinin %41’inin, Agrabah’ın bombalanmasını desteklediğini vurgulayarak, desteğin seçmenin en eğitimsiz olduğu bölgelerden orantısız alındığına dair de kanıtlar sunuyor.

Bu trajik-komik haber birdenbire kolektif inanç mekanizmalarının gücünü açığa çıkarır ve bu durumda egzotizmin “egzotik öznenin” algılanış biçimini nasıl etkilediği ve nasıl öteki olarak kabul gördüğünü sorguluyor. Soufiane Ababri, Batılı bir izleyicinin gözünde egzotizmin nasıl olması gerektiğine dair çok katmanlı bir yapıyı yıkmak için parodik araçları kullanıyor.

Sanatçı, Edward Said’in 1978’de yayınlanan ve 20. yüzyılın en etkili akademik kitaplarından biri olarak bilinen ‘Oryantalizm’ gibi yapıtlarda dolaşıyor. Bu makalede Said, “Doğu”nun Batı bilginliğini inceliyor. Özellikle Arap İslam dünyasında, Batılıların bu bölgedeki ilk bilinirliklerinin önyargılı olduğunu ve İslam dünyasında Batı sömürge politikasını kolaylaştıran ve destekleyen yanlış ve kalıplaşmış bir “ötekilik” vizyonunu öne sürdüğünü savunuyor.

Ababri, Türk ata sporu olan güreş geleneğinden oldukça etkileniyor. Öyle ki bu geleneğin Türkçe’de herhangi bir anlam karmaşasından yoksun olup, erilliğin emin, güçlü bir duruş ve oldukça hetero-normatif bir sosyal yapı tarafından sağlanması onu son derece büyülüyor. Güreşçinin prototipik figürü, Türkçe literatürde queer teorilerini yeniden gözden geçirmek için bir pencere olabilir mi…? Dahası, bu referanslar arasındaki oyunbaz diyalog, tahakküm mekanizmalarının karmaşıklığını ortaya çıkarmayı ve Kuzey ve Güney ülkeleri arasındaki mevcut uzun süren sürtüşmeleri de ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır.

Sergi, daha önce görülmemiş ölçeklerde sanatçının yeni yatak yapıtlarını (bedworks), performatif bir video çalışmasını ve seramikten yapılmış yeni bir heykeli de dahil olmak üzere yeni eserlerini bir araya getirecek.

“Memories of a Solitary Cruise”, 23 Şubat 2019 tarihine kadar The Pill’de ziyaret edilebilir.

Adres: 181 Mürselpasa Caddesi, 34087 İstanbul

You may also like