Röportajlar

Genç Ressam Söyleşileri: Abdulaziz Özdemir

Genç ressam söyleşilerinde bu haftaki konuğumuz Abdulaziz Özdemir.

DOĞADAN HARMANLANAN DÜŞLER

Resimlerinizle vermek istediğiniz mesaj nedir?

Günümüzün çağdaş dünyasında yalnızlaşan insanlığın, sınıflaşan toplumların ve koltuk düşkünü insanların insanlığı unutup sadece kendi çıkarları doğrultusunda ve sadece kendileri varmışçasına yaşamaları, geçmişe kötü izler bırakmaları üzerimde büyük etkiler yarattı, yaratmaktadır.
Geçmişe güzel izler bırakmak adına resim sanatının hiçbir dile, etnik kökene sınıfsal farklılıklara ait olmadığını tüm dünyada aynı dili paylaştığının bilincinde olarak yaşadığımız yaşattıklarımızın ve bize yaşatılanları konu edinip çalışmalarımda ve projelerimde birçok metafor kullanarak biz insanlara farklı bakış açılarımızın, farklılıklarımızın olduğunu bir nebzede olsa kullandığım nesneler, imgeler doğadaki farklı canlılar aracılığıyla farklılıklarımızı fark ettirmek ve farkındalık yaratma mesajını vermektir.


Resimlerinizi hangi bakış açısıyla izleyiciye sunuyorsunuz?

İnsanların politik veya ekonomik sebeplerden ötürü birbirlerine üstünlük sağlamaları, birbirlerine farklı gözle bakmaları üzerimde yarattığı bu etkileri ve bu duygu yoğunluğunu tuvallerime aktarırken birçok nesne, imge, doğadaki farklı canlılar aracılığıyla birbirimize insanlık namına hümanist bir şekilde farklı gözle bakmamayı eşit mesafede yaklaşmayı ve farklı olduğumuz için birbirimizi değerli kıldığımızın bilincine varılmasını, farkındalığı yaratmak ve sunmaktır.
Kullandığım nesneler, objeler, imgeler vs. değinecek olursak daha çok insanların gündelik hayat serüveni ve akışında kullandıkları bu türlere farklı anlamlar yükleyerek yeniden yapılandırmak, sıradanlıktan estetik güzelliğe dönüştürmek ve insanlara sunmaktır.
Bu düşüncelerimi somutlaştırmam gerekirse;
Bir bahçe dolusu sadece papatya çiçeklerinin olduğunu varsayın hepsi aynı renkte… Farklı farklı Rengârenk çiçeklerin olduğu başka bir bahçe daha düşünün. İşte biz insanlar; özümüzde sadece papatyaların olduğu bahçe gibiyiz. Hayat serüveni ve karmaşası hepimize farklı roller vererek rengârenk bahçe haline getiriyor. Çalışmalarımı bu perspektifte hazırlıyorum. Hayatın bu vasatlığına, bayağına ve karmaşasına eserlerimdeki mesajlarla renk katmaya çalışıyorum, buda farklılığı gerektirir, çünkü farklı olmak farkındalıktır farklılığı ortaya koyar.

Sanatla ilgili düşüncelerinizi anlatır mısınız?

Sanat; evrenin, insanoğlunun varoluşundan bu yana her dönem her çağda farklı renklere bürünerek kendini var etmiştir. Bu dönem ve çağlarda sanatçı ise toplumun olmazsa olmaz bir parçası ve yapı taşıdır. Tıpkı bir yapbozda olduğu gibi bir parça eksik kalırsa resim tamamlanmaz. Sanatçı olmadığı zaman toplumda bir şeyler eksik kalır. Sanatçı toplumun yaşam felsefesini kendi bünyesinde, imgesinde harmanlayarak kendi anlayış ve üslubuyla bir zemine aktarır ve geçmişe izler bırakıp geleceğe yön verir.
Sanat kendini aramak ve bulmaktır. Sanat susmaktır. Her şeyi söylemeyip her şeyi düşünmek, çizmek yazmaktır.
Sanat; Pablo Picasso’nun dediği gibi; Ruhlarımızdan günlük hayatın tozlarını alıp götürür.
Kısacası sanat: ”DOĞADAN HARMANLANAN SOYUT DÜŞLERDİR, HER ŞEYDİR.”

Hazırlayan: Vecdi UZUN

You may also like