Kitap Manşet

Mustafa Kemal Atatürk’ün Mecli̇s Konuşmaları Raflarda

Mustafa Kemal Atatürk’ün Mecli̇s Konuşmaları adlı kitap yayınlandı

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal’in kaleme aldığı, 23 Nisan 1920’deki Büyük Millet Meclisi’ni açış konuşmasıyla başlayan Mustafa Kemal Atatürk’ün Mecli̇s Konuşmaları adlı kitap, TBMM’nin kuruluşunun 100. yılında İnkılâp Kitabevi tarafından yayımlandı.

TBMM’nin kuruluşunun 100. yılı şerefine İnkılâp Kitabevi tarafından yayımlanan Mustafa Kemal Atatürk’ün Mecli̇s Konuşmaları adlı kitapta, büyük önderimizin dönemin salgın ve bulaşıcı hastalıklarına karşı alınan önlemler ve verilen mücadeleyle ilgili sözleri adeta, dünya çapında etkisini gösteren COVID-19 pandemisiyle mücadele ettiğimiz bugünlere ışık tutuyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gizli ve açık oturumlarında yaptığı konuşmaları ve Meclis’te okunan tezkereleri ilk kaynaklarından, yorumsuz olarak bir araya getiren Mustafa Kemal Atatürk’ün Mecli̇s Konuşmaları Kurtuluş Güran tarafından yayıma hazırlandı.

Atatürk’ün 1920 ve 1938 yılları arasında yaptığı konuşmaları eksiksiz olarak sunan kitap, Cumhuriyet tarihimiz için eşsiz bir kaynak teşkil ediyor.

Mustafa Kemal Atatürk’ün konuşmalarında toplum sağlığıyla ilgili konulara değindiği bölümler ise adeta, dünya çapında etkisini gösteren COVID-19 pandemisiyle mücadele ettiğimiz bugünlere ışık tutuyor. 1 Mart 1922’de yaptığı TBMM 1. Devre 3. Toplanma Yılını Açış Konuşması’nda ulu önder “Efendiler, milletimizi tam asayiş halinde yaşatmak, öncelikli emelimiz olduğu gibi, onun sıhhatine itina etmek ve mevcut vasıtalarımız nispetinde toplumsal acılarına çare bulmak da hükümetimizin vazifeleri cümlesindendir.” diyerek bunu sağlamak için hekim sayısının çoğaltıldığı bilgisini aktarıyor. Bulaşıcı hastalıkların, başgösterdikleri anda alınan tedbirlerle olduğu yerde yok edildiğini vurgulayan Atatürk sözlerini “Bulaşıcı hastalıklara karşı en kat’î tedbir olan aşılar artık tamamıyla memleketimizde üretilmektedir. Üç milyon küsur kişilik çiçek aşısının Sivas’ta üretilmiş olduğunu zikretmek bu konuda kâfi bir fikir verebilir. Memleketin malaryalı1 muhitlerinde kâfi miktarda kinin dağıtıldı. Frengi afetinin yok edilmesi için de mümkün olan meblağ sarf edildi. Ve toplumsal hastalıklar ile mücadelemizin daha verimli ve daha kapsamlı bir şekilde yapılması vasıtaları da hazırlanmıştır.” şeklinde sonlandırıyor.

Kurtuluş Güran’ın sadeleştirerek yayıma hazırladığı Mustafa Kemal Atatürk’ün Mecli̇s Konuşmaları kitabında yer alan metinler, günümüz okurunun kolayca okuyup anlaması için sadeleştirilirken, dönemin söyleyiş özellikleri korunarak sadece bugün anlaşılmayan sözcüklerin günümüzdeki karşılıkları kullanıldı.

You may also like