Güzel Sanatlar Sergi

Nadide Akdeniz’den “Zamansız İmgeler”

Nadide Akdeniz 25 yılı kapsayan yönelimlerinden, farklı dönem ve tekniklerde ürettiği işleriyle izleyici karşısına çıkıyor.

Nadedie Akdeniz’in “Zamansız İmgeler” sergisindeki resimleri, ilk bakışta doğal olanın estetik bir aktarımı gibi algılansa da kullandığı imgelerle izleyeni zamansız bir aralığa çekerek, düşünmeye sevk ediyor. Issız, kusursuz bir doğa görüntüsünün içine gizlenmiş, günlük yaşamda sıklıkla kullanılan ya da gelişen teknolojiye yenik düşmüş, işlevini yitirmiş sıradan nesneler bizi resmin içine alarak, bireysel deneyimlerimizle anlamı çoğaltıyor.

Duraksamayı, sistemi tehdit eden bir bozukluk olarak gören yaşadığımız çağda, yenilik zorlamasıyla sürekli değişime maruz kalan çevremiz, kullandığımız eşyalar, alışkanlıklarımız hatta bedenimizle birlikte, benliğimizi kuran anılar ve hafızamız da zamanın yakalanamayan bu hızı içinde kayboluyor.

Nadide Akdeniz’in resimlerinde doğal olanla kurgu, geçmiş ile aktüel, yaşamla ölüm, eski ile yeni gibi kavramlar geçmiş-şimdi-gelecek diyalekti üzerinden büyük bir titizlikle izleyiciye aktarılıyor. Akdeniz’in resimlerindeki imgeler, yalnızca edimsel olarak içinde var olduğu şimdiyle sınırlı kalmadan, aksine hem geçmişe hem de geleceğe doğru uzanarak var oluyor.

Adres: Asmalı Mescit Mah. Sofyalı Sok. Papko Binası, No:22 Kat:1
Beyoğlu / İstanbul

You may also like