Sergi

Neriman Polat’dan “Şefkatsiz” Merdiven Art Space’de Açılıyor

Merdiven Art Space, 9 Kasım – 8 Aralık 2018 tarihleri arasında, Neriman Polat’ın “Şefkatsiz” başlıklı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

Çalışmalarında sosyolojik katmanları, şehir, kadın, kentsel dönüşüm gibi temaları işleyen sanatçı, bu kez şehrin içinde çocuklara yönelik ayrımcılığı ve şiddeti sorguluyor. İç ve dış yaşam alanı imgelerinin aynı ortamda birleştirilmesiyle mekâna özgü bir enstalasyon olarak kurgulanan “Şefkatsiz”; Neriman Polat’ın hazır nesnelere müdahale konusunda çağrışımlardan beslenen yetkinliğini de gözler önüne seriyor.

Toplumsal şiddetin giderek daha görünür hale geldiği bu dönemde, aile kavramının korunaklı yapısını sorgulamaya açarak çocuk kırılganlığı üzerinden toplumsal ve kentsel bir bozulmaya işaret eden Polat; şefkat kavramını barındırmaktan uzak evlerin tasvirini yapıyor. Mekâna örülmüş tuğla duvar, silüeti gün geçtikçe bozulan bir şehrin unutulmuş sokaklarındaki cepheleri anımsatırken; duvarla bütünleşen, yıkılmış bir ev fotoğrafı bu cepheye eşlik ediyor. Üzerlerindeki desenlerin, sanatçının müdahalesi ile ağırlığı söyleminde saklı dramatik imgelere dönüştürüldüğü çocuk battaniyeleri ve tanıdık bir çocuk odası rengine bürünmüş iç mekân, bize şefkatsiz bir dünyanın bıraktığı izleri gösteriyor. Neriman Polat, yeniden yorumladığı desenlerin içindeki toplumsal cinsiyet kodlarını ve susturulmuşluğu merkeze alarak giderek karartılan bir geleceğe parmak basıyor.

Fiziksel ya da manevi olarak sürekli yıkıma uğrayan evlerin dayanıksız duvarları ardında, şiddetin her gün daha da arttığı gerçeğini ajitasyonun tuzağına düşmeden görselleştiren sanatçı, bu evlerdeki hayalleri de içselleştiriyor. Görmezden gelinmesi imkânsız bir çöküşün tohumlarını atan şiddet sarmalının öznesi niteliğindeki şefkatsiz battaniyeler ne içimizi ne dışımızı ısıtıyor.

Adres: Meclis-i Mebusan Cad. No: 31 Murat Han Kat: 1 Fındıklı, Beyoğlu, 34434 İstanbul

 

You may also like