Sergi

Op-Art Esintileri ile “Yaşam Çiçeği”

Emel Karakozak’ın “Yaşam Çiçeği” adlı fotoğraf sergisi artgalerim BEBEK’te sanatseverler ile buluşuyor.

Küratörlüğünü Özlem ALICI‘nın üstlendiği Emel Karakozak‘ın “Yaşam Çiçeği” adlı fotoğraf sergisi 20.12.2018 – 20.01.2019 tarihleri arasında artgalerim BEBEK‘te!

“Evrenin görsel niteliği, geometrik strüktürü beden üzerine indirgendiğinde biçimi, ritmi, rengi ve kütlesel devinimi duyuları örgütleyerek görüngülere anlamlar yükler. Biginin belirsiz kombinasyonu ve renklerle, fiziksel boyutların bir süreklilik durumunda yanlış algılanmasıdır. Görüngüler, yüzey gerilimini arttırarak yeni bir titreşim oluşturmakta ve anın içinde farklı durumlar yaratarak gerçekliğin karşısında durur. Kendi yörüngesinde zaman ve mekan yoktur. An ve andaki biçilen değeri, bir ve birlik olmak arasındaki zıtlığı yüzyüze getirir. Görüngüler, algı, ışık, hareket olgusu ile bütünün bir parçası haline getirilmiştir.

İşte Emel Karakozak‘ın “Yaşam Çiçeği”sergisi, gerçekliğe gönderme yapan ve yanılsamanın varlığıyla gerçeği olanaklı kılan gerçekliğin yeniden üretimidir aslında…”

Adres: Bebek Mh., İnşirah Sokağı No:4, 34342 Sarıyer/Beşiktaş/İstanbul

You may also like