Sergi

Tabanlıoğlu “ÖTE/DE/Kİ Mimarlık” Sergisiyle Akbank Sanat’ta!

Mimarlık dünyasının önemli temsilcilerinden Tabanlıoğlu Architects ve Mimarlar + Han Tümertekin ofislerini “Öte/de/ki Mimarlık” adlı sergiyle, 28 Kasım 2018 -5 Ocak 2019 tarihleri arasında Akbank Sanat sanatseverlerle buluşturuyor.

Küratörlüğünü Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman‘ın, danışmanlığını Luca Molinari‘nin üstlendiği ÖTE/DE/Kİ MİMARLIK sergisi Akbank Sanat‘ta ücretsiz gezilebilecek.

Serginin küratörü, sergiyi şu şekilde özetliyor: “Mekan insanın temel sorunsalıdır. Mekansız bir tasavvur olanaksızdır. İnsanın mevcudiyeti mekanla kaimdir. Mekanı dönüştürdüğünde insan kendisini dönüştürür. Mekanı dönüştürmek ise daima bir zihinsel tasavvura tekabül eder. Söz konusu dönüşüm bilincin mekanik dönüşümüyle iç içedir. Mekana yönelik her müdahale ideolojik bir dönüşümü de içerir. Mekan bir varoluş gerçeğidir. İnsanî olan her kurgu mekanla iç içedir ve mekanı aşmak en önemli felsefi sorunlardan biridir. Mekan son kertede kimlik, bellek ve aidiyet demektir. En katmanlı kültürel tartışmalar öyle görünmese dahi mekânsal göndermelerle gerçekleşir. Mekanın soyutlanması varlığın metafizik anlamlarına açılacaktır. Son kertede ise mekan dinamikleri kültürel göndermeleri kapsar. Güncel sanatın sanatsal olduğu kadar politik ve felsefi saiklerle mekanı temel bir kabul olarak ele alması bu sorunun karmaşık yapısından türer.

Tabanlıoğlu ve Tümertekin farklı yapılar, farklı coğrafyalar ve farklı kimlik ve aidiyetler içinde kendi yapılarını tasarlar ve kurarken eylem ve fizik ile tasavvur ve soyutlama arasında söz konusu karmaşayı söz konusu ediyor. O karmaşadan lineer ve organik olmayan müdahale edilmiş ama kendi birikimine yaslanmaktan da çekinmeyen bir soyutlama çıkarıyor. Geriye kalan o soyutlamanın gene bir başka mekan içinde sorgulanmasıdır. Her mekan öte/de/ki midir yoksa her mekan burada, şimdi ve mevcut olanı içerir mi?”

Dakar Kongre Merkezi, Tabanlıoğlu Mimarlık / fotoğraflar: Emre Dörter

Kaynak: www.mimarizm.com

You may also like