Sergi

Yuşa Yalçıntaş’dan “Yuka” Pi Artworks İstanbul’da

Yuşa Yalçıntaş’ın ikinci kişisel sergisi “Yuka”, 5 Ocak – 2 Mart 2019 tarihleri arasında Pi Artworks İstanbul’da açılıyor.

Serginin ismini aldığı “Yuka” sözcüğünün sözlük anlamları, izleyiciye içerdiği şifreli dil ile ilgili ipuçları verip, serginin sınırlarını çiziyor.

Sanatçının 2016 yılında Pi Artworks İstanbul‘da gerçekleşen “Causa Sui” isimli ilk kişisel sergisindeki ezoterik ögeler, ritüel – oyun ilişkisi ve ikonografi, Yuka‘da bu kez ‘günlük eylemler’ ile devam eder. Sanatçının bu sergide yer alan, özel bir amaç için bir araya getirilmiş unsurlar içeren komposizyonlarının oluşturduğu teatral kurgu, sergi mekanın mimari formuyla birleşerek mistik bir mekan oluşturur.

Kompozisyonlarında kullandığı aksonometik açılar ve bunun geliştirdiği teknik kuralların izin verdiği sınırlar dahilinde çizdiği figür, nesne ve diğer mekansal ögelerin üstüne bastığı ‘zemin’ burada mercek altındadır. Sergide her ne kadar ön plana çıkarılan günlük eylemler olsa da, eylemler esnasında bireylerin etkileşimde bulundukları nesneler ve mekan, tapınç nesneleri haline gelir. Günlük yaşamdaki eylemlerin gelenek ile olan bağlantısı; hem insan davranışlarını şekillendiren öge, hem de bir paradoks olarak karşımıza çıkar.

Moving Day, 2018, detail

Adres: Mumhane Caddesi no 50/3 Karaköy, 34425 İstanbul

You may also like